"adele" (Có 1 kết quả)

Adele được đề nghị trả thù lao 29 tỷ 1 đêm

Adele dự định sẽ biểu diễn thêm tại Caesars Palace, Las Vegas (Mỹ) sau khi được đề nghị mức cát sê khủng.