"cuoc-doi-van-dep-sao-cuoc-doi-van-dep-sao-tap-24" (Có 1 kết quả)

Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 24: Lưu 'nát' nghe ngóng về tình địch

Trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" tập 24, thấy tình cảm của Luyến và Nghĩa ngày càng tăng lên, Lưu quyết tâm nghe ngóng không để tình địch cướp mất trái tim Luyến.