"my-tam-voi" (Có 1 kết quả)

Mỹ Tâm ghi điểm với hành động dành cho fan lớn tuổi khi biểu diễn được khen hết lời

Cách đối xử của Mỹ Tâm với cụ bà lớn tuổi trong một buổi biểu diễn nhanh chóng nhận được nhiều khen ngợi.